Hos Emballagegruppen A/S, Dan Labels & Flexible Division er vi overbeviste om, at det at udvise bæredygtighed og det at skabe vækst indenfor salg og produktion af trykte folier og etiketter, er to sider af samme sag. Bæredygtighed og etik er blevet et nøgletema, i vores kunders branding og vores bidrag hertil er; at levere den mest bæredygtige emballageløsning hver gang: 

  • Alle vores anvendte folie materialer er egnet til fødevarer.
  • Alle farvestoffer er migrationstestet i kombination med det anvendte folie materiale, før jobbet udføres.
  • Til fødevarer anbefaler vi altid den løsning, der giver produktet den bedst mulige beskyttelse og længste shelf life, således at madspild minimeres.
  • Undgå unødigt emballage-spild ved altid at finde det bedst mulige materiale for den givne applikation.
  • Så vidt muligt at anvende genbrugelige materialer.

Bæredygtighed og etik er også naturlige ingredienser i måden, vi driver vores virksomhed på i dagligdagen. Vi anerkender fuldt ud behovet, om at være miljøbevidste i ledelsen af vores virksomhed, samt at skabe miljømæssig ansvarlig adfærd fra alle medarbejdere. Vi er forpligtet til at udvikle miljøkvalitet i vores forretningssystem samt implementere de bedste praksispolitikker for at overvåge og reducere vores CO2-fodaftryk, vandforbrug, produktion og håndtering af affald.